Obwieszczenie Nr BZP.6733.7.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę lini kablowej nN 0,4kV.