Obwieszczenie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2017 r.
Obwieszczenie Nr BZP.6733.3.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 15.02.2017 r.
Obwieszczenie Nr BZP.6733.2.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 31.01.2017 r.
Obwieszczenie AB-I.7820.1.2.2016.GKL Wojewody Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.