Obwieszczenie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.
Obwieszczenie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.
Obwieszczenie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 20 stycznia 2017 r.
Obwieszczenie DIT-III.7430.36.2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2017 r.
Obwieszczenie Nr BZP.6733.1.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 18.01.2017 r.