Obwieszczenie Nr BZP.6733.3.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 06.04.2016 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego części wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie plan.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna"
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie 22.03.2016.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]
Obwieszczenie Nr AR.6740.3.2.2016 Starosty Powiatu Białostockiego
Obwieszczenie Nr BZP.6733.2.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 09.02.2016 r.