Obwieszczenie Nr BZP.6733.3.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 15.03.2017 r.
Obwieszczenie Nr BZP.6733.2.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 13.03.2017 r.
Obwieszczenie DIT-III.7430.36.2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 2 marca 2017 r.
Obwieszczenie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2017 r.