Zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna

 

 

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

-Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna - na rok szkolny 2019/2020

-Uchwała nr  XXII/178/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów  do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Rekrutacja do I klas szkół podstawowych:

-Zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna - na rok szkolny 2019/2020

-Uchwała Nr XXII/177/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turośń Kościelna oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.