Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że terminy płatności i wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. nie ulegają zmianie. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję lub u sołtysa wsi, w następujących terminach: 

I kwartał - do 15 marca

II kwartał - do 15 maja

III kwartał - do 15 września

IV kwartał - do 15 listopada

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej informuje, że w dniu 6 stycznia 2018 r.
(sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się
w miejscowości Trypucie, na terenie dawnej bazy SKR,  będzie  nieczynny.