WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE BEZ ZMIAN

     Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że terminy płatności i wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. nie ulegają zmianie. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział
w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję lub u sołtysa wsi, w następujących terminach:

I kwartał – do 15 marca

II kwartał – do 15 maja

III kwartał – do 15 września

IV kwartał – do 15 listopada

        Właściciele nieruchomości letniskowych lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnoszą ryczałtową opłatę za rok do dnia 15 czerwca każdego roku,
z góry, za każdy rok kalendarzowy.

    Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są w zakładce Gospodarowanie odpadami – Opłaty.

           Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że terminy płatności i wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. nie ulegają zmianie. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję lub u sołtysa wsi, w następujących terminach: 

I kwartał - do 15 marca

II kwartał - do 15 maja

III kwartał - do 15 września

IV kwartał - do 15 listopada