Odbiór odpadów wielkogabarytowych
na terenie Gminy Turośń Kościelna

tzw. „wystawka”

Wójt Gminy Turośń Kościelna  informuje o nowym harmonogramie odbioru odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu AGD i RTV, tekstyliów, dywanów w formie tzw. wystawek z posesji, który miał odbyć się w kwietniu 2020 r.

Wymienione odpady należy wystawić przed posesję, najpóźniej do godziny 600

Miejscowości :  Baciuty, Baciuty Stacja, Baciuty Kolonia, Dobrowoda,

Zawady, Topilec, Topilec Kolonia

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

Miejscowości:  Niewodnica Kościelna

23 czerwca 2020 r. (wtorek)

Miejscowości:  Trypucie, Niewodnica Korycka

24 czerwca 2020 r. (środa)

Miejscowości:  Iwanówka, Pomigacze, Juraszki, Lubejki,  Czaczki Małe,

Czaczki Wielkie, Chodory

25 czerwca 2020 r. (czwartek)

Miejscowości:  Markowszczyzna, Zalesiany, Niecki, Barszczówka,  Tołcze

26 czerwca 2020 r.  (piątek)

Miejscowości:   Stoczki, Turośń Dolna, Bojary, Piećki, Dołki

Borowskie: Żaki, Wypychy, Olki, Skórki, Gziki, Michały, Cibory

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

Miejscowości:Turośń Kościelna

30 czerwca 2020 r. (wtorek)

Nie będą odbierane: odpady budowlane i remontowe (drzwi, okna, ceramika łazienkowa), pojemniki po farbach i olejach, odpady zielone, części samochodowe, odpady z działalności rolniczej (folie, siatki, sznurki, worki po nawozach, opakowania po środkach ochrony roślin).

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że w związku  z częściowym zniesieniem ograniczeń związanych z epidemią koronowirusa, firma MPO Białystok od dnia 09 maja 2020 r. wznawia przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Trypucie. Mieszkańcy Gminy przekazując odpady obowiązkowo powinni stosować się do  zasad bezpieczeństwa.

                                                                          Wójt Gminy

                                                                         Grzegorz Jakuć

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że w związku  z częściowym zniesieniem ograniczeń związanych z epidemią koronowirusa, firma MPO Białystok od dnia 09 maja 2020 r. wznawia przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Trypucie. Mieszkańcy Gminy przekazując odpady obowiązkowo powinni stosować się do  zasad bezpieczeństwa.

                                                                          Wójt Gminy

                                                                         Grzegorz Jakuć

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE BEZ ZMIAN

     Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że terminy płatności i wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. nie ulegają zmianie. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział
w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję lub u sołtysa wsi, w następujących terminach:

I kwartał – do 15 marca

II kwartał – do 15 maja

III kwartał – do 15 września

IV kwartał – do 15 listopada

        Właściciele nieruchomości letniskowych lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnoszą ryczałtową opłatę za rok do dnia 15 czerwca każdego roku,
z góry, za każdy rok kalendarzowy.

    Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są w zakładce Gospodarowanie odpadami – Opłaty.