Baciuty, Baciuty Stacja, Baciuty Kolonia, Dobrowoda, Zawady, Topilec, Topilec Kolonia

 

Iwanówka, Pomigacze, Juraszki, Lubejki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Chodory

 

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

4.I,  1.II

1.III,  5.IV

10.V,   7,21.VI

5,19.VII,  9,24.VIII

6.IX,  4.X

8.XI,  6.XII

2.I, 1.II

1.III, 3.IV

7.V,  1.VI

2.VII, 1.VIII

3.IX, 1.X

5.XI, 3.XII

15.I,   19.II, 

19.III,   16.IV, 

14.V,    11,25.VI,

 9,23.VII,  13,27.VIII,

   17.IX,  15.X,

 12.XI,    10.XII

8.I,  7.II,

7.III,  9.IV,

11.V,  7.VI,

6.VII, 7.VIII, 

 7.IX,  5.X,

9.XI,  7.XII

GABARYRTY     9.III,     1.X

GABARYTY    21.III,      5.X

Niewodnica Kościelna

 

Turośń Dolna, Bojary, Stoczki, Piećki, Dołki, Borowskie: Żaki, Wypychy, Olki, Cibory, Gziki, Michały, Skórki,

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

9.I,  12.II,

12.III,  9.IV,

7.V,   4,18.VI,

 2,16.VII,  6,20.VIII,

  10.IX,   8.X,

5.XI,   3.XII

3.I,   2.II,

2.III,  4.IV,

8.V,  4.VI,

3.VII,  2.VIII,

 4.IX,   2.X,

6.XI,   4.XII

16.I,  20.II, 

 20.III,   17.IV,

 15.V,    12,26.VI,

  10,24.VII,  14,28.VIII,

 24.IX,   22.X, 

19.XI,  17.XII

9.I,   8.II,

8.III,  10.IV,

14.V,  8.VI,

9.VII,  8.VIII,

 10.IX,  8.X,

12.XI,  10.XII

GABARYTY    16.III,      2.X,

GABARYTY    23.III,      12.X,

Niewodnica Korycka, Trypucie

Turośń Kościelna

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

10.I,   13.II,

13.III,  10.IV,

8.V,   5,19.VI,

 3,17.VII,  7,21.VIII,

 11.IX,    9.X, 

 6.XI,  4.XII

4.I,   5.II,

5.III,  5.IV,

9.V,  5.VI,

4.VII,  3.VIII,

  5.IX,   3.X,

7.XI,   5.XII

18.I,  15.II,

15.III,  12.IV,

17.V,    8,22.VI,

6,20.VII,   3,17.VIII,

13.IX,   11.X,

9.XI,  7.XII

10.I,   9.II,

9.III, 11.IV,

15.V,  11.VI,

10.VII,  9.VIII,

11.IX,  9.X,

13.XI,   11.XII

GABARYTY    19.III,      3.X,

GABARYTY    26.III,      19.X,

Markowszczyzna, Zalesiany, Niecki,
Barszczówka, Tołcze

- Prosimy o wystawienie pojemników lub worków przed posesję do godz. 6:00 rano w wyznaczonym dniu odbioru.

- W przypadku awarii sprzętu oraz innych zdarzeń losowych odbiór odpadów nastąpi w kolejnym dniu roboczym.

- odpady zielone, chemikalia, odpady budowlane
(do 300 kg) należy dostarczać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

w miejscowości Trypucie (baza byłego SKR) w każdą sobotę w godz. 7.00 - 13.00

ZMIESZANE

SEGREGOWANE

11.I,   14.II, 

 14.III,  11.IV,  

9.V,  6,20.VI,

  4,18.VII,  8,22.VIII,

 12.IX,  10.X,

7.XI, 5.XII

5.I,  6.II,

6.III,  6.IV,

10.V,   6.VI,

5.VII,  6.VIII, 

 6.IX,   4.X, 

 8.XI,  6.XII

GABARYTY    20.III,      4.X,