Odbiór odpadów wielkogabarytowych
na terenie Gminy Turośń Kościelna
tzw. „wystawka” w roku 2018
       Wójt Gminy Turośń Kościelna  informuje, iż na terenie Gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, mebli oraz zużytego sprzętu AGD i RTV, tekstyliów, opon z samochodów osobowych w formie tzw. „wystawek”.
Nie będą odbierane: odpady budowlane i remontowe (drzwi, okna, ceramika łazienkowa), pojemniki po farbach i olejach, odpady zielone, części samochodowe.
Wymienione odpady należy wystawić przed posesję, najpóźniej do godziny 600
 

Miejscowości :  Baciuty, Baciuty Stacja, Baciuty Kolonia, Dobrowoda, Zawady, Topilec, Topilec Kolonia

9 marca 2018 r.

Miejscowości:  Niewodnica Kościelna

16 marca 2018 r.

Miejscowości:  Trypucie, Niewodnica Korycka

19 marca 2018 r.

Miejscowości:  Markowszczyzna, Zalesiany, Niecki, Barszczówka,  Tołcze

20 marca 2018 r.

Miejscowości:  Iwanówka, Pomigacze, Juraszki, Lubejki,  Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Chodory

21 marca 2018 r.

Miejscowości:   Stoczki, Turośń Dolna, Bojary, Piećki, Dołki

Borowskie: Żaki, Wypychy, Olki, Skórki, Gziki, Michały, Cibory

23 marca 2018 r.

Miejscowości:  Turośń Kościelna

26 marca 2018 r.