Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
-         mapa z wrysowanym ogrodzeniem
 
Opłaty:
Wniosek - bezpłatnie,
Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17zł
płatne na konto nr 17807400030130020220000010 w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna lub w kasie urzędu
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
Ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
II piętro, pokój nr 26
Termin składania dokumentów:
Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:
  • osobiście lub przez pełnomocnika,
  • listownie,
  • elektronicznie - jeżeli wniosek zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 
Termin rozpatrzenia sprawy:
Niezwłocznie.