Do góry

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wniosek na lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi gminnej
Wniosek na lokalizację inwestycji w drodze gminnej
Wniosek na umieszczenie w działce gminnej przyłączy
Wniosek na uzgodnienie budowy ogrodzenia od strony gminnej
Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o nadanie numeru porządkowego
Wniosek na usunięcie drzew / krzewów
Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - doc
Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzew/krzewów
Deklaracja śmieciowa dla nieruchomości letniskowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyłapywanie psów lub prowadzenie schroniska dla zwierząt
WNIOSEK O SZACOWANIE STRAT W UPRAWACH - SUSZA 2019
Wniosek o szacowanie strat w uprawach - Susza 2019
 
 
Powered by Phoca Download