1. Komisja Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

- Marek Paczkowski - Przewodniczący

- Tomasz Kamiński - Wiceprzewodniczący

- Jarosław Czech

- Wojciech Andrzej Kondzior

- Sławomir Dariusz Szajda

 

2. Komisja Oświaty i Kultury

- Jadwiga Zofia Drozdowska - Przewodniczący

- Elżbieta Sasinowska - Wiceprzewodniczący

- Tomasz Kamiński

- Beata Dryl

- Leszek Kondzior

 

3. Komusja Budżetowa

- Beata Dryl - Przewodniczący

- Jarosław Bartnowski - Wiceprzewodniczący

- Jadwiga Zofia Drozdowska

- Jarosław Czech

- Leszek Kondzior

 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

- Marek Kondzior

- Bernarda Leszczyńska

- Wojciech Andrzej Kondzior

- Elżbieta Sasinowska

 

5. Komisja Rewizyjna

- Jarosław Bartnowski - Przewodniczący Komisji

- Marek Kondzior

- Marek Paczkowski

- Bernarda Leszczyńska

- Sławomir Dariusz Szajda