Zawiadomienie RŚ.6341.208.2016 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2016 r.