Poniżej zamieszczamy obwieszczenie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 29 000 sztuk (116DJP), s wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 126 i 127 położonej we wsi Topilec

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie raport.pdf)obwieszczenie[ ]