Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę drogi ekspresowej S19

Załączniki:
Pobierz plik (rdoś - S19.pdf)Obwieszczenie[ ]