Zawiadomienie RŚ.6341.69.2017 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 15 maja 2017 r.