Zawiadomienie WPN.422.22.2017.PS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 maja 2017 r.