Obwieszczenie Nr 408.43/F-20/8/17 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 16.05.2017 r.