Zawiadomienie WPN.422.40.2017.PS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 29 maja 2017 r.