Obwieszczenie Nr 408.24/F-2/15/17 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 05.06.2017 r.