Zawiadomienie WPN.422.59.2016.PS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2017 r.