Wójt Gminy Turośń Kościelna zawiadamia, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1445B Niewodnica Kościelna – Trypucie”.