Wójt Gminy Turośń Kościelna zawiadamia, że na wniosek Gminy Turośń Kościelna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 106687 B (ulica Łąkowa) w miejscowości Niewodnica Kościelna oraz drogi gminnej oznaczonej nr geod. 204 położonej we wsi Trypucie”.