Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 15.03.2013r. dotyczące wznowienia zawieszonego postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 29 000 sztuk (116DJP), szczelnym zbiornikiem na ścieki komunalne o poj. 10,0m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 126 i 127 położonej we wsi Topilec.