Poniżej zamieszczamy obwieszczenie odnośnie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 476,59 DJP, w tym 686 stanowisk macior wraz ze zbiornikiem szczelnym na gnojowicę na działkach nr geod. 22 i 23 położonych w obrębie geodezyjnym wsi Czaczki Wielkie