Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Wójta Gminy Turośń KOścielna z dnia 12.04.2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 106687 B (ulica Łąkowa) w miejscowości Niewodnica Kościelna oraz drogi gminnej oznaczonej nr geod. 204 położonej we wsi Trypucie”.