Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Wójta Gminy Turośń KOścielna z dnia 12.04.2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1445B Niewodnica Kościelna – Trypucie”.