Poniżej zamieszczamy obwieszczenie w sprawie wznowienia zawieszonego postępowania o wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego – kurnika do hodowli brojlerów i gęsi o obsadzie 59 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 599 położonej we wsi Turośń Kościelna.