Poniżej zamieszczamy zawiadomienie Starosty Białostockiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę istniejących przepustów i wykonanie przepustu wraz z rowem odwadniającym pobocze drogi gminnej - w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 106687B