Obwieszczenie Nr 408.403/F-17/XXIII/13 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 30.01.2014 r.