Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26.01.2017 r.
Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 25.01.2017 r.
Obwieszczenie Nr GKS.6220.24.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.12.2016 r.
Zawiadomienie RŚ.6341.208.2016 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2016 r.
Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.1.8.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.