Obwieszczenie Nr GKS.6220.19.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 05.12.2016 r.
Obwieszczenie Nr GKS.6220.8.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30.11.2016 r.
Obwieszczenie WOOŚ.070.77.2016.UM Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 listopada 2016 r.
Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.1.9.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 listopada 2016 r.
Obwieszczenie Nr GKS.6220.19.2016 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 25.11.2016 r.