Obwieszczenie Nr GKS.6220.12.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 26-09-2013
Poniżej zamieszczamy zawiadomienie Starosty Białostockiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę istniejących przepustów i wykonanie przepustu wraz z rowem odwadniającym pobocze drogi gminnej - w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 106687B
Obwieszczenie Nr GKS.6220.12.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 28-08-2013

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21-08-2013

 

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2012 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30.07.2013