Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2013 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21-08-2013

 

Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2012 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 30.07.2013

Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.04.2013r. w sprawie decyzji środowiskowej na "Modernizację linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa - Białystok - Sokółka" w granicach województwa podlaskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie RDOS.pdf)obwieszczenie RDOS.pdf[ ]
Poniżej zamieszczamy obwieszczenie w sprawie wznowienia zawieszonego postępowania o wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego – kurnika do hodowli brojlerów i gęsi o obsadzie 59 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 599 położonej we wsi Turośń Kościelna.
Poniżej zamieszczamy obwieszczenie w sprawie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu złomu kablowego w istniejącym budynku o powierzchni 100 m2, na działce nr ewid. 74/5 położonej we wsi Trypucie