Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Wójta Gminy Turośń KOścielna z dnia 12.04.2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1445B Niewodnica Kościelna – Trypucie”.
Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Wójta Gminy Turośń KOścielna z dnia 12.04.2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 106687 B (ulica Łąkowa) w miejscowości Niewodnica Kościelna oraz drogi gminnej oznaczonej nr geod. 204 położonej we wsi Trypucie”.
Poniżej zamieszczamy obwieszczenie odnośnie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 476,59 DJP, w tym 686 stanowisk macior wraz ze zbiornikiem szczelnym na gnojowicę na działkach nr geod. 22 i 23 położonych w obrębie geodezyjnym wsi Czaczki Wielkie
Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 15.03.2013r. dotyczące wznowienia zawieszonego postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 29 000 sztuk (116DJP), szczelnym zbiornikiem na ścieki komunalne o poj. 10,0m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 126 i 127 położonej we wsi Topilec.
Poniżej zamieszczamy zawiadomienie Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 04.03.2013r. o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa - Białystok - Sokółka w granicach województwa podlaskiego
Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie GDOŚ.pdf)obwieszczenie GDOŚ.pdf[ ]