Wójt Gminy Turośń Kościelna zawiadamia, że na wniosek Gminy Turośń Kościelna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 106687 B (ulica Łąkowa) w miejscowości Niewodnica Kościelna oraz drogi gminnej oznaczonej nr geod. 204 położonej we wsi Trypucie”.

Wójt Gminy Turośń Kościelna zawiadamia, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1445B Niewodnica Kościelna – Trypucie”.

Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę drogi ekspresowej S19

Załączniki:
Pobierz plik (rdoś - S19.pdf)Obwieszczenie[ ]

Poniżej zamieszczamy obwieszczenie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 29 000 sztuk (116DJP), s wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 126 i 127 położonej we wsi Topilec

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie raport.pdf)obwieszczenie[ ]

Poniżej zamieszczamy obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej w miejscowości Tołcze

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie.PDF)obwieszczenie.PDF[ ]