Obwieszczenie Nr 408.24/F-2/15/17 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 05.06.2017 r.
Zawiadomienie WPN.422.40.2017.PS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 29 maja 2017 r.
Obwieszczenie Nr 408.43/F-20/8/17 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 16.05.2017 r.
Obwieszczenie Nr GKS.6220.13.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 22.05.2017 r.
Obwieszczenie Nr 408.60/F-20/6/17 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 15.05.2017 r.