Obwieszczenie Nr GKS.6220.9.2017 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 17.02.2017 r.
Obwieszczenie OŚ-PŚ.7322.4.10.16 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 lutego 2017 r.
Obwieszczenie WOOŚ.4210.18.2016.DK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lutego 2017 r.
Obwieszczenie Nr GKS.6220.16.2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 31.01.2017 r.
Zawiadomienie AB-I.7820.3.3.2016.ŁM Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.