Obwieszczenie AB-I.7820.1.2.2016.GKL Wojewody Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.