Obwieszczenie Nr BZP.6733.9.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 08.07.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci energetycznej nN 0,4kV.