Obwieszczenie Nr BZP.6733.7.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę lini kablowej nN 0,4kV.
Obwieszczenie Nr BZP.6733.6.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tołczach.
Obwieszczenie Nr BZP.6733.8.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 09.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia do 0,5Mpa.
Obwieszczenie Nr BZP.6733.5.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 06.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia.
Obwieszczenie Nr BZP.6733.4.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 06.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN.