Obwieszczenie Nr BZP.6733.4.2014 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 29.04.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN.
Wójt Gminy Turośń Kościelna zawiadamia, o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego na budowę linii napowietrzno-kablowej SN 15kV.
Wójt Gminy Turośń Kościelna zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii napowietrzno-kablowej SN 15kV.
Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie Nr BZP.6730.22.2014.pdf)Obwieszczenie.pdf[ ]
Obwieszczenie Nr AR.6740.03.1.2014 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 06.03.2014 r.

Obwieszczenie Nr AR.6740.03.1.2014 Starosty Powiatu Białostockiego