Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna, przeznaczonych do sprzedaży