Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują:  W dniu 11.05.2021r.
 w godzinach 11:00-13.00 na terenie Gminy Turośń Kościelna nastąpi przerwa w dostawie wody– spowodowana podłączeniem nowej sieci wodociągowej.

Przerwa dotyczy miejscowości: Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Markowszczyzna, Zalesiany –zasilanych  z wodociągu Pomigacze.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. informują: W dniu 05.05.2021 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie Gminy Turośń Kościelna w godz. 10.00- 13.00 w związku z podłączeniem nowo wybudowanego odcinka wodociągu w miejscowości Dołki.

Przerwa dotyczy miejscowości: Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Chodory, kol. Dołki, kol. Chodory

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel 85 744-33-34

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. informują: W dniu 06.05.2021 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie Gminy Turośń Kościelna w godz. 08.00- 12.00 w związku z przebudową odcinka sieci wodociągowej pod projektowanym budynkiem w miejscowości Niewodnica Korycka.

Przerwa dotyczy miejscowości: Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Markowszczyzna, Zalesiany

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel 85 744-33-34

skan

SKM C224e21042614050

SKM C224e21042612180 1

 

Ogłoszenie o naborze

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

            Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (w formie grantu) dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna na montaż instalacji OZE w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, który rozpocznie się od dnia 04.05.2021r. od godz. 7:30 i potrwa do dnia 19.05.2021r. do godz. 15:30.

UWAGA: Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu na przyznanie grantu.  

          Wszystkie dokumenty niezbędne w/s naboru będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Turośń Kościelna w zakładce „Aktualności”, oraz udostępnione w siedzibie Urzędu Gminy – od dnia 27.04.2021r.

Dodatkowe informacje w sprawie realizacji projektów „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna” oraz „Eko-gmina Turośń Kościelna - granty na odnawialne źródła energii” udzielane są przez pracowników tutejszego urzędu pod nr tel. 85 715 80 13 lub 85 715 80 14

                                                                                                                                                   

Wójt Gminy

 

Grzegorz Jakuć

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody
 w dniu 19.02.2021r. od godziny 11:00 na terenie Gminy Turośń Kościelna – spowodowaną usuwaniem awarii

Przerwa dotyczy miejscowości: Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Markowszczyzna –zasilanych  z wodociągu Pomigacze.

Przewidywany termin usunięcia awarii do godz. 16:00

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.