Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.