Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje zainteresowanych rolników, że biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku, mieszczące się przy ulicy Lipowej 32A, przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w gospodarstwach, które ucierpiały w skutek tegorocznej suszy.

Wnioski rolników, którzy ponieśli straty wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale od 30% do 70% danej uprawy należy złożyć do – dnia 31 października 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody, z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie szkód.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl