Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. w Białymstoku informują, że w dniu 02.03.2020 r. PROBET Firma Drogowa J.A. Choćko będzie wykonywać przebudowę istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się pomiędzy ul. Topole oraz ul. Dąbrowskiego w Niewodnicy Kościelnej. Planuje się zamknięcie zasuw (braki w dostawie wody) w w/w dniu w godz. 9-13.