Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 27.03.2020 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Niewodnicy Kościelnej i Niewodnicy Koryckiej spowodowaną wykonaniem wcięcia wodociągowego na ulicy Polnej w Niewodnicy Kościelnej.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.