INFORMACJA

WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

W związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Wójt Gminy Turośń Kościelna, przypomina, że przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, ze względu na dobro podatnika, mogą ubiegać się o możliwość odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zobowiązań podatkowych należnych Gminie.

Wnioski złożone przez podatników będą rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 715 80 03.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć