OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że w związku  z częściowym zniesieniem ograniczeń związanych z epidemią koronowirusa, firma MPO Białystok od dnia 09 maja 2020 r. wznawia przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Trypucie. Mieszkańcy Gminy przekazując odpady obowiązkowo powinni stosować się do  zasad bezpieczeństwa.

                                                                          Wójt Gminy

                                                                         Grzegorz Jakuć